Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Mestský úradHľadať
 
 

Odbor vnútornej správy


vedúca odboru vnútornej správy
budova MsÚ, Farská 3, prízemie, č. dverí 4
Kontakt: 038/7629 160,
Fax: 038/760 30 84

 • po organizačnej stránke zabezpečuje voľby a referendá a vedenie stáleho zoznamu voličov,
 • pripravuje konštituovanie orgánov (mestské zastupiteľstvo, mestská rada, komisie mestského zastupiteľstva, výbory v mestských častiach) a zmeny v ich zložení,
 • zabezpečuje zasadnutia mestského zastupiteľstva po stránke technicko-organizačnej
 • plní úlohy vyplývajúce z komplexnej agendy požiarnej ochrany (ďalej PO) na úseku dobrovoľnej požiarnej ochrany,
 • zabezpečuje činnosť mestského úradu, občianskych výborov a PO po stránke materiálno-technickej a tiež potrebné opravy a údržbu príslušných budov,
 • plní úlohu gestora poskytovania informácií mestom v zmysle zákona o prístupe k informáciám,
 • zabezpečuje prevádzku automobilového parku mesta,
 • zúčastňuje sa na príprave návrhu rozpočtu na výdavky vnútornej správy a príprave VZN súvisiacich s činnosťou odboru,
 • riadenie práce celého odboru, kontrola a hodnotenie práce podriadených zamestnancov.

 

Referát správy registratúry

Mgr. Katarína Matejčeková
správa registratúry, organizačná agenda a spisová agenda mestského úradu
budova MsÚ, Farská 3, prízemie, č. dverí 1
Kontakt: 038/7629 149, katarina.matejcekova@banovce.s

Ing. Viera Hlobeňová
referent servisu MsZ; odborný gestor zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám
budova MsÚ, Farská 3, 2. posch., č. dverí 202
Kontakt: 038/7629 144, 0908 776 806, viera.hlobenova@banovce.sk 

 • pripravuje program rokovania MsZ,
 • koordinuje prípravu písomných materiálov na rokovanie MsZ, zabezpečuje distribúciu všetkým pozvaným, zabezpečuje zverejňovanie pozvánok na rokovanie MsZ,
 • vedie agendu rokovania MsZ - prezenčné listiny, zápisnice, multimediálna prezentácia písomných materiálov priamo na rokovaní,
 • pripravuje uznesenia z rokovaní MsZ a koordinuje ich plnenie podľa distribúcie na jednotlivé oddelenia MsZ,
 • vedie evidenciu žiadostí o poskytnutie informácií a garantuje dodržiavanie príslušného zákona.

 

Referát vnútornej prevádzky

Mgr. Maroš Nagy
vnútorná prevádzka a autodoprava
budova MsÚ, Farská 3, prízemie, č. dverí 1
Kontakt: 038/7629 149, maros.nagy@banovce.sk

Pavel Vlčko
vodič
budova MsÚ, Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie
Kontakt: 0915 702 950

 

Referát informačných systémov

Ing. Pavel Bročko
správca informačných technológií (IT)
budova MsÚ, Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie, č. dverí 12
Kontakt: 038/7629 124, pavel.brocko@banovce.sk

Bc. Branislav Hlobeň
správca informačných technológií (IT)
budova MsÚ, Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie, č. dverí 12
Kontakt: 038/7629 124, branislav.hloben@banovce.sk

 

Referát prvého kontaktu - Kancelária prvého kontaktu (KPK)
 

Ing. Ingrid Mozolová
podateľňa, informácie, mestský rozhlas, pokladňa, osvedčovanie listín a dokladov, evidencia obyvateľov
budova MsÚ, Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie, vchod z dvora, č. dverí 24
Kontakt: 038/7629 111, ingrid.mozolova@banovce.sk

Ing. Jarmila Šimonidesová
Centrálna pokladňa – príjmy, výdavky, osvedčovanie listín a dokumentov
budova MsÚ, Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie, vchod z dvora, č. dverí 24
Kontakt: 038/7629 126, jarmila.simonidesova@banovce.sk

Ing. Dana Motúzová
pokladňa č.1, zastupovanie overovanie podpisov a listín
budova MsÚ Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie, vchod z dvora, č. dverí 24
Kontakt: 038/7629 114, dana.motuzova@banovce.sk

Milena Gieciová
evidencia  obyvateľstva, osvedčovanie podpisov, overovania listín a dokumentov
budova MsÚ Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie, vchod z dvora, č. dverí 24
Kontakt: 038/7629 115, milena.gieciova@banovce.sk

 

KPK slúži ako centrálny kontaktný bod pre všetkých občanov prichádzajúcich za službami mesta. Jej cieľom je rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky občanov, zjednodušiť vybavovanie žiadostí, uľahčiť im orientáciu na úrade. Občania sa môžu v špeciálne určených priestoroch na prízemí informovať a získať potrebné tlačivá a žiadosti.
V KPK sa nachádza:

 • podateľňa úradu,
 • osvedčovanie podpisov a listín,
 • evidencia obyvateľov,
 • pokladňa.

 

Matričný úrad

Mária Knotková
matričná agenda
budova Domu služieb na prízemí na Nám. Ľ. Štúra 6/6 v podchode vedľa PRIMA banky
Kontakt: 038 / 7629 132, 0915 769 223, matrika@banovce.skmaria.knotkova@banovce.sk,

Ing. Janka Botková
matričná agenda, Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ) - občianske obrady a občianske slávnosti
budova Domu služieb na prízemí na Nám. Ľ. Štúra 6/6 v podchode vedľa PRIMA banky
Kontakt: 038 / 7629 132, matrika@banovce.sk


 
ÚvodÚvodná stránka